Strojovny plošin

Strojovna plošiny je zpravidla umístěna poblíž plošiny a může být:

  • uvnitř budovy v samostatné místnosti
  • uvnitř budovy v plechové skříni
  • uvnitř budovy zapuštěné ve zdi
  • uvnitř budovy vedle šachty